Vereniging

De vereniging Ravelijnstraat Zwolle is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel op 15 februari 2013 onder nummer 57386951. De vereniging is ontstaan uit een behoefte van bewoners van de Ravelijnstraat* in Zwolle (in de wijk Frankhuis). Omdat de Ravelijnstraat als eerste straat, zeer geïsoleerd, in een nieuw stuk woonwijk bewoning had, liepen de bewoners nog tegen diverse zaken aan. Te denken valt aan problemen met verkeer, parkeerruimte, speelvoorzieningen voor kinderen, groenvoorzieningen, aankleding, overlast door slordig/vuil achtergelaten braakliggende grond etc.
Nadat de eerste problemen waren opgelost, bleek de behoefte nog steeds aanwezig om samen sterk te staan in de nieuwbouwwijk in ontwikkeling.
Naast praktische zaken om het woongenot te verhogen en algemene belangen van de straat te behartigen wil de vereniging ook de saamhorigheid in de straat bevorderen door middel van leuke activiteiten voor de straat, zoals bijvoorbeeld een buurtbarbecue, eindejaarsbijeenkomst, kinderactiviteiten en gezellige bijeenkomsten voor de volwassenen.
Maar last but not least wil de vereniging als serieuze gesprekspartner meepraten over de nieuwe ontwikkelingen in Frankhuis.

UPDATE: Het bestuur heeft besloten met ingang van 2015 vooralsnog geen contributie meer te vragen.

Indien u als “niet-bewoner” de vereniging wil steunen, kan u een gift doen, donateur worden of de vereniging sponsoren. Neem hiervoor contact via het contactformulier.

Het bestuur:

WIJ ZOEKEN MET SPOED NOG NIEUWE BESTUURDERS!!!

Voorzitter: Sander Taconis (Ravelijnstraat 11)
Secretaris: Vacant /GEZOCHT!!
Penningmeester: Vacant /GEZOCHT!! Zolang er geen penningmeester is, zal voorzitter deze taak erbij nemen.
Algemeen bestuurslid: Ingemar Lacroes (Ravelijnstraat 12)

 

 

 

Indien u in contact wenst te komen met het bestuur kunt u gebruik maken van het contactformulier op de website. De webmaster zal het bericht doorsturen naar de betreffende bestuurder.

* Ravelijnstraat betreft in deze context de 28 huurwoningen in de Ravelijnstraat en de aan het huizenblok gekoppelde woning Oranjeriestraat 2.